Paquete ASMA Infantil

  • Espirometría con Broncodilatador
  • Oscilometría de vías aéreas
  • FENO (Fracción Exhalada de Óxido Nítrico)

Costo: $2,700.00